Allmänna villkor och bestämmelser

Inledning

Dessa tjänster bedrivs av in│se (i detta avtal benämnt ”in│se”, ”jag”, ”mig” eller ”mina”). in│se är ett registrerat företag som är godkänd för F-skatt.

Genom att boka en tid eller behandling hos mig anses du ha godkänt dessa villkor och bestämmelser nedan (Användarvillkoren).

Din bokning
Bokning av behandling görs via telefon, e-post eller sms och är enbart genomförd när du fått bekräftelse, muntligen eller skriftligen, på att bokning är gjord.

Avbokning och uteblivna besök
Uteblivna besök debiteras fullpris. Avbokning görs senast 24 timmar innan bokad behandling.
Avbokning görs senast 24 timmar innan avtalad behandling, via e-post, telefon eller sms.

Att tänka på innan ditt besök

Massagebehandling:
Jag ber dig tänka på att komma i god tid innan behandlingen.
Om du har någon/några av nämnda åkommor som står beskrivna nedan, vänligen konsultera mig innan din massagebehandling:
Hjärt- och kärlproblematik, medicinering av blodtryck/blodförtunnande, blodsjukdomar eller andra likartade hälsotillstånd. Vid dessa hälsotillstånd kan läkarintyg eventuellt behövas, beträffande om massage är möjligt att utföras eller ej.
Om du är gravid utförs ej massage under de första 12 veckorna.
Vid akut diskbråck utför vi ej massage. Likaså gäller vid infektioner, (tex. feber/förkylning) och inflammationer.
Jag åtar mig inget ansvar för eventuella skador eller kostnader som kan uppstå om ovan information ej delges mig.

Coachande samtal:
Samtalen har enbart en rådgivande funktion och innefattar aldrig beslutsfattanden eller ansvarsåtaganden åt dig som kund.

Insamling och behandling av personuppgifter
När du bokar en tid hos mig kommer du behöva uppge de personuppgifter som jag anser är nödvändiga för att din behandling ska kunna bokas och utföras samt om behandling av någon anledning behöver ställas in eller bokas om. Dina uppgifter behandlas konfidentiellt.

Delning av uppgifter
Dina uppgifter kommer endast mig tillhanda inför behandling och sparas ej efter behandling. Kvitto skickas, av miljövänliga skäl, till den e-postadress som du själv fyller i efter betalning av din behandling. Dessa uppgifter kommer enbart till tredje part, i form av betalningssystemet iZettle, för att det ska underlätta för dig vid varje betalning.
Kunden ansvarar själv för att fylla i sin korrekta e-postadress samt kontrollera att angivet kvitto/e-post skickats till kunden ifråga.

Betalning
Betalning av din behandling sker efter varje behandling. Detta görs via kort eller swish. Jag tar ej emot kontantbetalning.
Prisuppgifterna kan variera om behandlingen tar längre tid än vad som avsatts. Priset anpassas då utifrån samtalstiden.
Priserna för coachande samtal är, vid första tillfället, avsatt till ca 60-90 minuter och därefter ca 45-60 minuter/bokat samtal.

Ändringar
Jag förbehåller mig rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor och bestämmelser. Din fortsatta användning av mina behandlingar efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

Kontakta oss
Du får gärna kontakta mig om eventuella frågor relaterade till dessa Användarvillkor på: linda.erlvik@gmail.com.

Tack för att du bokar tid eller behandling hos in│se!

Allt material på denna webbsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Copyright ©