The Wellness Coach Concept bygger på att lyssna in och vägleda dig till självhjälp. Grundfilosofin är att du själv besitter alla svar. Min uppgift blir att hjälpa dig att finna just dina svar.

Hur gör vi om vi inte mår bra på insidan? Om vi alltid hamnar i samma situationer, tankar, känslor, relationer och ogynnsamma mönster? Som verkar omöjliga att ta sig ur eller förändra? 

Vi stöter på hinder i vardagen som vi kanske inte alltid reflekterar över, men som vi gärna önskar en lösning på. Det kan vara utmaningar så som:


◊ Bryta återkommande ogynnsamma mönster

◊ Kommunikationssvårigheter

◊ Mående

◊ Ogynnsamma tankar

◊ Stress

◊ Relationsproblematik

◊ Självförtroende och självkänsla

◊ Uppnå drömmar och mål

Min uppgift är att vägleda dig. Förändringen genomför du. Samtalen ska hjälpa dig att se och förstå orsaken till dina utmaningar. När dessa är synliggjorda börjar din resa mot förändring. 

Kom ihåg – svaren finns inom dig, inte utanför dig.

Galenskap är att fortsätta göra samma sak och tänka på samma sätt, medan man hoppas på ett annat resultat” – Ylva Grandin

_______________________________________________________________________

Vårt inledande samtal är avsatt till cirka 1-1,5 timme. Därefter är varje coachande samtal avsatt till cirka 45-60 min. Antal tillfällen anpassas efter behov och önskemål.

Genom att boka en tid eller behandling anses du ha godkänt de villkor och bestämmelser som står angivna under fliken ”Villkor”.

Välkommen att ta ditt första steg mot förändring!
 
 
Under rådande omständigheter med Covid-19 finns det även möjlighet att genomföra samtal via länk.